Datoria naţională a SUA a depăşit 10.000 de miliarde de dolari

Datoria naţională a SUA a depăşit 10.000 de miliarde de

dolari

de G eorge P reda
Î n anul 1 9 8 9 omul de afac eri Seymour D urs t a ins talat la N ew Y ork,
aproape de T imes Square, un c ontor elec tronic , c are s ă îi avertizeze
pe americ ani as upra gradului de îndatorare al ţării lor. L a ac ea vreme,
c ifra afiş ată era de aproximativ 2 .7 0 0 de miliarde de dolari, iar c eas ul
elec tronic avea aloc ate 1 3 s paţii pentru a afiş a c ifrele.
Î nc epând c u 8 oc tombrie 2 0 0 8 c eas ul a devenit îns ă neînc ăpător.
P ână anul viitor s e are în vedere c ons truirea unui nou panou de afiş aj,
mai lung, s emn c ă ac eas tă datorie va c reş te în c ontinuare. P ână
atunc i prima c ăs uţă din s tânga, aloc ată până ac um afiş ării
c arac terului dolar ($ ), a fos t trans formată în c ăs uţă de c ifre. D atoria
naţională SU A a depăş it în oc tombrie 2 0 0 8 , 1 0 .0 0 0 de miliarde de
dolari. C ontorul indic a pe 2 1 oc tombrie: 1 0 .3 4 6 .0 0 9 .1 2 8 .9 8 4 de
dolari.
D atoria naţională, numită ş i datorie public ă s au guvernamentală
reprezintă s uma de bani pe c are un s tat (adic ă c etăţenii lui) o
datorează faţă de c reditorii s ăi. A c eş tia pot fi pers oane private,
c ompanii s au bănc i (c um ar fi Banc a M ondială) atât din ţară c ât ş i din
s trăinătate.
C onform datelor furnizate de T rezoreria SU A , datoria naţională a
c res c ut în medie c u aproximativ 5 0 0 miliarde de dolari în fiec are an, înc epând c u 2 0 0 3 ş i c u o medie de 3 ,4 5
miliarde de dolari pe zi înc epând c u s eptembrie 2 0 0 7 .

Reclame
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: